วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

16 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  “โครงการเสริมสร้างคุณธรรมนำชีวิต ด้วยจิตอาสาพัฒนาอย่างยั่งยืน “มาฆบูชา บวชป่า รักษาศีล”

           วันพุธ  ที่  16 กุมภาพันธ์  2565  เวลา 09.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมนำชีวิตด้วยจิตอาสาพัฒนาอย่างยั่งยืน “มาฆบูชา  บวชป่า  รักษาศีล” ณ ศาลาที่พักสงฆ์พุทธอุทธยานพระธาตุดอยแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา สำหรับนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ กศน.อำเภอเชียงม่วน  ทั้ง 3 ระดับ  จำนวน  50  คน  โดยมี  พระศิทธิเชษฐ์  นันทิพิทักษ์ประธานสงฆ์พุทธอุทยานพระธาตุดอยแก้ว เป็นวิทยากร กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงธรรมรักษาศีลการบวชป่า   และจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณพระธาตุดอยแก้ว มีนายอุดร  คำบุญเรือง ครู กศน.ตำบลบ้านมาง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ…