วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

16 กรกฎาคม 2564 ร่วมวางพวงหรีดในงานศพนางเพลิน ปิจจะวงค์ ภรรยา ของนายประภากรณ์ ปิจจะวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงม่วน

วันศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศนอำเภอเชียงม่วนพร้อมตัวแทนคณะครู ในสังกัด ร่วมวางพวงหรีดในงานศพของนางเพลิน  ปิจจะวงค์ ภรรยา ของนายประภากรณ์ ปิจจะวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอเชียงม่วน ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ปิจจะวงค์  และขอให้ดวงวิญญาณของนางเพลิน  ปิจจะวงค์ ไปสู่สุคติยังสัมปรายภพด้วยเทอญ…