วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

15 มี.ค.2565  ร่วมงานวันสตรีสากล อำเภอเชียงม่วน ประจำปี 2565… 

 วันอังคาร  ที่  15  มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน   พร้อมด้วยนางภานิษา  เชื้อเมืองพาน  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันสตรีสากล อำเภอเชียงม่วน  ประจำปี 2565 ณ หอประชุมอำเภอเชียงม่วน  หมู่ที่  10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา โดยมีว่าที่ร้อยโท บำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน  เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และอ่านสารวันสตรีสากล ประจำปี 2565 มีนางสุพัฒน์ มูลศรี ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอเชียงม่วน เป็นผู้รายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม โดยมีผู้ร่วมงานประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และองค์กรสตรีทุกหมู่บ้าน  และนางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน ได้เป็นตัวแทน กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบถุงยังชีพ ให้กับกิ่งกาชาดอำเภอเชียงม่วน  เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ครอบครัวที่มีความยากจนในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน ต่อไป  …