วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

15 ธันวาคม 2564 เข้าร่วมโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการดำเนินงานด้านงานพัสดุ…

          วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2564 นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยนายปิติพล วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัคร กศน. และนางสาวรัตน์ชณี สาใจ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการดำเนินงานด้านงานพัสดุในการให้บริการการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ห้องประชุมปัญญา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา โดยมีนางมีนา  กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ   สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการฯ  มีนางนิภาพร  เผ่ากันทะ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา เป็นวิทยากร…