วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

15 ตุลาคม 2564 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคล กศน.อำเภอเชียงม่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ต.ค. 2564- 31 มี.ค. 2565)

           วันศุกร์  ที่  15  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564  เวลา 13.00 น.  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ  กศน. อำเภอเชียงม่วน       มอบหนังสือร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคล   กศน.อำเภอเชียงม่วน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.2565  (1 ตุลาคม 2564- 31 มีนาคม 2565) ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 1  ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา   เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ…