วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

15 กันยายน 2564 โครงการ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพค้าปลีก…

       วันพุธ ที่  15  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2564  เวลา  09.00  น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเชียงม่วน          นิเทศและให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรม และทีมวิทยากร ในโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพค้าปลีก จำนวน 30 ชั่วโมง โดยจัดอบรมในระหว่างวันที่ 13 – 17 กันยายน 2564  ณ  กศน.ตำบลบ้านมาง  หมู่ที่  4  ตำบลบ้านมาง  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 12  คน โดยมีนางพอนญ์ เทพเสาร์  ข้าราชการบำนาญ และนางณัฐกฤตา  นาละต๊ะ ครูผู้ช่วย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้…