วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

14 มกราคม 2565 ร่วมเป็นคณะกรรมการ ประเมิน กศน.ตำบล โซนหน้าเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565…

         วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานของ กศน.ตำบล ตามมาตรฐาน กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โซนหน้าเขา ประกอบด้วย กศน.อำเภอเมืองพะเยา กศน.อำเภอดอกคำใต้ กศน.อำเภอแม่ใจ และ กศน.อำเภอภูกามยาว โดยวันที่ 14 มกราคม 2565 ได้ร่วมประเมิน กศน.ตำบลภายใต้การกำกับดูแลของ กศน.อำเภอเมืองพะเยา   เพื่อให้ กศน.ตำบล  สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยาทุกแห่ง  มีความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน  กศน.ตำบล  ประจำปีงบประมาณ  2565 และตลอดจนมีการพัฒนา กศน.ตำบล  อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต่อไป…