วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

14 ธันวาคม 2564 ร่วมบันทึกวีดีทัศน์ เวทีเสวนาค่ายเรียนรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019…

          วันอังคาร  ที่  14  ธันวาคม 2564​ นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นายปิติพล วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัคร กศน. และนายอุดร คำบุญเรือง ครู กศน.ตำบล ร่วมบันทึกวีดีทัศน์เวทีเสวนาค่ายเรียนรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 ณ โรงเรียนบ้านไชยสถาน หมู่ที่ 4  ตำบลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา  โดยมีนายภูวนารถ ลิ้มประเสริฐ สาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน นายจำเริญ เรือนสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอเชียงม่วน นายกฤษฎิ์ กาบทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยสถาน   รองนายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 4ตำบลเชียงม่วน และ ผู้แทน อสม.หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงม่วน เพื่อถอดองค์ความรู้และนำเป็นแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่อื่นต่อไป…