วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

14 ตุลาคม 2564 กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ (ทำวัตรเย็น) ตามโครงการทำบุญในวันพระในช่วงวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วัดไทยสุภาพ ตำบลเชียงม่วน

           วันพฤหัสบดี  ที่  14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564  เวลา 17.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ (ทำวัตรเย็น)  ตามโครงการทำบุญในวันพระในช่วงวันเข้าพรรษา  ประจำปี  พ.ศ.  2564 ของเทศบาลตำบลเชียงม่วน  ณ  วัดบ้านปิน  หมู่ที่  3 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ โดยมี ว่าที่ร้อยโทบำรุง คำไวนายอำเภอเชียงม่วน  เป็นประธานในพิธีดังกล่าว…