วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

14 กันยายน 2564 กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ  (ทำวัตรเย็น) ตามโครงการทำบุญในวันพระ ในช่วงวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วัดบ้านปิน ตำบลเชียงม่วน

           วันอังคาร  ที่ 14 เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา  17.00  น.  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเชียงม่วน   ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ    (ทำวัตรเย็น)      ตามโครงการทำบุญในวันพระในช่วงวันเข้าพรรษา   ประจำปี  พ.ศ.  2564   ของเทศบาลตำบลเชียงม่วน  ณ  วัดบ้านปิน  หมู่ที่  3 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ โดยมี ว่าที่ร้อยโทบำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน  เป็นประธานในพิธีดังกล่าว…