วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

14 กรกฎาคม 2564 ร่วมลงนามการกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมิน รอบที่ 2

วันพุธ ที่ 14 เดือน กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในสังกัดทุกตำแหน่ง ได้ร่วมลงนามการกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมิน รอบที่ 2  (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)  ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา