วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

14 กรกฎาคม 2564 ร่วมประชุมเพื่อหารือเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วนมอบหมายให้นางภานิษา  เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วยนายปิติพล วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง จำนวน 2 รุ่น โดยมีท่านสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วนเป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีกำหนดการจัดฝึกอบรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-13 สิงหาคม 2564 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-27 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา