วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

13 สิงหาคม 2564 นิเทศ ติดตาม และเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้ารับการอบรม ในโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง (รุ่นที่ 1) ปีงบประมาณ 2564

       วันศุกร์ ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  พร้อมด้วยนางภานิษา  เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู และนายปิติพล วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน   ได้ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม และเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้ารับการอบรม และคณะวิทยากรในโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง (รุ่นที่ 1)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการลงพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุ ในพื้นที่บ้านป่าแขม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา