วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

13 ธันวาคม 2564 กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุบ้านป่าแขม…

          วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564​ เวลา 16.30 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  พร้อมด้วยครู และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและให้กำลังใจผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ของผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านมาง  ณ ที่ทำการกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8  ตำบลบ้านมาง  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา…