วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

13 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมจัดทำวิดีโอ  ในโครงการประกวดคลิปสร้างสรรค์ “ทำปฐมภูมิ แล้วได้อะไร”… 

           วันอาทิตย์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้ นางภานิษา เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู และนายปิติพล วงศ์กะโซ่ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน. ร่วมจัดทำวิดีโอ ในโครงการประกวดคลิปสร้างสรรค์ “ทำปฐมภูมิ แล้วได้อะไร” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสระ หมู่ที่ 4 ตำบลสระ และบ้านผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 5 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ดำเนินการโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ตำบลสระ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน …