วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

13 กันยายน 2564 โครงการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล

      วันจันทร์ ที่ 13 เดือน กันยายน 2564 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วนเป็นประธานเปิด      โครงการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy และ หลักสูตรการค้าออนไลน์  โดยจัดอบรมในระหว่างวันที่ 13 -14  กันยายน 2564   ณ   กศน.ตำบลบ้านมาง   หมู่ที่ 4   ตำบลบ้านมาง   อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  โดยมีคณะครู กศน.อำเภอเชียงม่วน  ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้  มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน  25 คน  โดยมีนายปิติพล  วงศ์กะโซ่ และนายพิภพ  ทรายคำ  เป็นผู้ประสานงาน…