วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

13 กรกฎาคม 2564 ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา รูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

วันอังคาร  ที่  13  กรกฎาคม 2564  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน   เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา รูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meetณ กศน.อำเภอเชียงม่วน  โดยมีนางมีนา กิติชานนท์  ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อแจ้งข้อราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2564  โดยส่งสัญญาณการประชุมจากห้องประชุมปัญญา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา