วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

12 เม.ย.2565 กศน.อำเภอเชียงม่วน “ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา2019”…

       วันอังคาร ที่  12 เมษายน  2565  เวลา  15.30 น. นางสมหญิง   แย้มยิ้ม   ผู้อำนวยการ   กศน.อำเภอ เชียงม่วน   มอบหมายให้นางภานิษา เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง  ครู   ประสานขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ จากเทศบาลตำบลเชียงม่วน  ในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ในสถานศึกษาและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักศึกษา และประชาชน  ที่มารับบริการโดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่  จากนายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน   ในการดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในอาคาร   กศน.อำเภอเชียงม่วน ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กศน.อำเภอเชียงม่วนขอขอบคุณนายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรในครั้งนี้…