วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

12 สิงหาคม 2564 กิจกรรม “ล้านเมล็ดพันธุ์ ศธ. ห่วงใย ต้านภัยโควิด” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

     วันพฤหัสบดี  ที่  12  เดือน   สิงหาคม  พ.ศ.2564  เวลา  08.30  น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วนพร้อมคณะครูและบุคลากรในสังกัด   ร่วมกิจกรรม  “ล้านเมล็ดพันธุ์ ศธ. ห่วงใย ต้านภัยโควิด”  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  โดยร่วมกันปลูกต้นฟ้าทลายโจร และกระชายขาว ในบริเวณพื้นที่ กศน.อำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา