วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

12 มี.ค.2565 ร่วมแสดงความยินดี กับ คุณครูณิชาภัตร เชื้อหมอ เนื่องในโอกาสขึ้นบ้านใหม่…

 วันเสาร์  ที่  12  มีนาคม 2565 เวลา 18.30  น.  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน  พร้อมด้วยครูและบุคลากรในสังกัด  ร่วมแสดงความยินดี กับ คุณครูณิชาภัตร เชื้อหมอ  เนื่องในโอกาสขึ้นบ้านใหม่   ณ หมู่ที่ 1 บ้านมาง ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา  เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในสังกัด….