วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

12 กันยายน 2564 โครงการ สุขใจวัยเก๋า เข้าใจวิถี ป้องกันชีวีอย่างมีความสุข

      วันอาทิตย์  ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเชียงม่วน  ให้เกียรติเป็นประธาน   เปิดการฝึกอบรมโครงการ  “สุขใจวัยเก๋า เข้าใจวิถีป้องกันชีวี   อย่างมีความสุข”  เพื่อสร้างความเข้าใจในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019  มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน  32  คน  โดยมีนายประภากรณ์  ปิจจะวงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลเชียงม่วน ร่วมเป็นเกียรติและร่วมโครงการดังกล่าว  ณ  ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  โดยมีนางนงนภัส  สมภารเป็นผู้ประสานงานดำเนินกิจกรรม…