วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

11 เม.ย.2565 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย สังกัด กศน.อำเภอปง…

            วันจันทร์  ที่ 11 เมษายน  2565 เวลา 09.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน   มอบหมายให้   นางภานิษา   เชื้อเมืองพานตำแหน่ง ครู  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วยในสังกัด   กศน.อำเภอปง  ผ่าน Google Meet  โดยมีนายสุพจน์  แน่ประโคน  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอปง เป็นประธานการประเมินในครั้งนี้…