วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

15 มิ.ย.2564 การคัดเลือกชุมชนจิตอาสา ดีเด่น และผู้นำชุมชนจิตอาสา ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่าน Google Meet

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน  2564 นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการการคัดเลือกชุมชนจิตอาสา  ดีเด่น และผู้นำชุมชนจิตอาสา  ดีเด่น  ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2564 โดยวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกผ่านระบบ  Google Meet  ณ ห้องประชุมปัญญา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา