วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

11 มการาคม 2565 ร่วมเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา…

        วันอังคาร ที่ 11 มกราคม 2565 เวลา  13.30 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยนายพิภพ ทรายคำ ครู กศน.ตำบล ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา กศน.อำเภอปง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 2565 ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา…