วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

11 พ.ค.2565 สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในสังกัด…

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน และบุคลากรในสังกัด   จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในสังกัด เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ของนายอุดร  คำบุญเรืองครู กศน.ตำบล   ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…