วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

11 พ.ค.2565 ร่วมมอบปัจจัยและน้ำดื่มโครงการ “ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด-19″…

      วันพุธ ที่ 11 เดือน พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยคณะครู   และบุคลากรในสังกัด    ร่วมมอบปัจจัยและน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลเชียงม่วน ภายใต้โครงการ”ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด-19″ ณ โรงพยาบาลเชียงม่วน  หมู่ที่  6 ตำบลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  เพื่อจัดซื้อน้ำดื่มให้บริการแก่  ผู้มารับการฉีดวัคซีน  Covid-19…