วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

11 พ.ค.2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดเรียนการสอน 1/2565…

 

     วันพุธ ที่ 11 เดือน พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีข้าราชการครู ครู กศน.ตำบล ครูผู้สอนคนพิการ  ครูอาสาฯ บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้…