วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

11 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมเป็นวิทยากร  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและสังคมวิถีคนพะเยา…

           วันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้ นางภานิษา เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู และนายปิติพล วงศ์กะโซ่ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน.ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและสังคมวิถีคนพะเยา ในหัวข้อ การส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ใช้แรงงานนอกระบบอำเภอเชียงม่วน จำนวน  50 คน ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา จัดโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา …