วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

10 สิงหาคม 2564 กิจกรรมเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี พ.ศ. 2564

        วันอังคาร ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน  พร้อมคณะครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564 ครบรอบ 129 ปี และร่วมแสดงความยินดีกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมี ว่าที่ ร.ท.บำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว  และมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่​บ้าน ฯลฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดกิจกรรม…