วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

10 มกราคม 2565 การฝึกอบรมวิชาชีพ รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชา  การเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ จำนวน 15 ชม.  

        วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00  น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน เป็นประธานการเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชา การเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2565 ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านท่าม่าน หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีนายเชวง สันป่าแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงม่วน ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดการอบรม พร้อมร่วมให้กำลังใจกับผู้เรียนและวิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 9 คน โดยมีนางนงนภัส  สมภาร  ครู กศน.ตำบลเชียงม่วน เป็นผู้ประสานงานในการดำเนินกิจกรรม…