วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

10 ตุลาคม 2564 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน N-NET 1/2564

         วันอาทิตย์ ที่ 10 ตุลาคม 2564 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N – NET (Non  Formal Nationnal  Educational Test) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา  2563 สำหรับนักศึกษา  กศน.อำเภอเชียงม่วน  ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนดังกล่าว   ดำเนินการโดยศูนย์สอบ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา สนามสอบโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา โดยมีนายเฉลียว วรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม หัวหน้าสนามสอบ และนางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อ.เชียงม่วน เป็นผู้ประสานงาน

ศูนย์สอบ ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา