วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

10 กันยายน 2564 โครงการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรแกนนำ ในสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ด้านความปลอดภัยในท้องถนนของสถานศึกษา

      วันศุกร์ ที่  10  เดือน  กันยายน   พ.ศ.2564  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม   ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน  มอบหมายให้นายอุดร คำบุญเรือง ครู กศน.ตำบล เข้ารับการอบรม โครงการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรแกนนำ  ในสถานศึกษา  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ด้านความปลอดภัยในท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 ของสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา  โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนประชาบำรุง อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา