วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

1-2 มิ.ย.2564 ร่วมเป็นคณะทำงาน การอบรมจิตอาสาของสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2564 “โครงการ จิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา”

วันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2564 นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมการอบรมจิตอาสาของสำนักงาน กศน. โครงการ จิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564  โดยได้รับเกียรติจากนายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานคณะกรรมการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564 และมีนางมีนา กิติชานนท์  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยโครงการจิตอาสาของสำนักงานกศน.จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564  ซึ่งดำเนินการจัดอบรมในระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน2564  ณ อาคารเรียนรวม กศน.อำเภอเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และถ่ายทอดสดไปยังจุดรับสัญญาณในรูปแบบออนไลน์ ในพื้นที่ กศน. อำเภอ ทั้ง 8 แห่ง รวม 11 จุด และมีนางภานิษา  เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู นายปิติพล วงศ์กะโซ่ ครูอาสาฯ และนายพิภพ ทรายคำ ครู กศน.ตำบล ร่วมเป็คณทำงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา