วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

1-2 มิ.ย. 2564 การอบรม “โครงการ จิตอาสาของสำนักงาน กศน.” ประจำปีงบประมาณ 2564

วันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2564 นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรในสังกัด เข้ารับการอบรมจิตอาสาของสำนักงาน กศน.โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา  ขับเคลื่อนกิจกรรมลงสู่สถานศึกษา ในระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน  2564  ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงม่วน ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet ส่งสัญญาณจากอาคารเรียนรวม  กศน.อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา