วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

1 เม.ย.2565 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปีที่ 2 รูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Google Meet…

     วันศุกร์  ที่ 1  เมษายน  2565 นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน  ร่วมเป็นคณะกรรมการ ​ในการแข่งขันการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์​ (กศน.ชาเลนจ์)​  ตามโครงการจิตอาสาของสำนักงาน  กศน.จังหวัดพะเยา​  ประจำปีงบประมาณ​ 2565  ณ  ห้องประชุมปัญญา  สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา​  และมอบหมายให้ครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมและให้กำลังใจนักศึกษาที่ส่งคลิปเข้าร่วมการประกวดฯ     ในรูปแบบออนไลน์  ผ่าน  Google  Meet  ส่งสัญญาณสดจาก ห้องประชุมปัญญา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา  อำเภอเมืองพะเยา จังหวัพะเยา