วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

1 เมษายน 2564 จัดนิทรรศการ และลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

       วันพฤหัสบดี  ที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  พร้อมคณะครู  และบุคลากรในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี และสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี  ได้กำหนดให้วันที่ 2 เมษายน  ของทุกปี  เป็นวันรักการอ่าน  กศน.อำเภอเชียงม่วนจึงได้จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร กิจกรรมรักการอ่านสานสู่ฝัน  ก้าวทันไทยแลนด์ 4.0 และจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   ตลอดเดือน เมษายน 2564 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา  เพื่อให้ความรู้และบริการแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน