วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

1 มีนาคม 2565 ร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารงาน อำเภอ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการ เดือน กุมภาพันธ์ 2565…

            วันอังคาร ที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา13.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเชียงม่วน  ครั้งที่  3/2565 ประจำเดือน  มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน  ชั้น 2 หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีว่าที่ร้อยโท บำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในที่ประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้…

กดดูรูปภาพเพิ่มเติม