วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

1 พฤศจิกายน 2564 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน อำเภอ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

   วันจันทร์ ที่ 1  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  เวลา  13.00  น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  มอบหมายให้นางณัฐกฤตา  นาละต๊ะ ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการ  ครั้งที่  11/2564  ประจำเดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.  2564 พร้อมรายงานผลและแจ้งแผนการดำเนินกิจกรรม   กศน.อำเภอเชียงม่วน ให้กับที่ประชุมได้รับทราบ โดยมี ว่าที่ร้อยโทบำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน  เป็นประธานในที่ประชุม  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน ชั้น 2 หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…