วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

1 กันยายน 2564 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวัดผลและการสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

  วันพุธ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยนางณัฐกฤตา  นาละต๊ะ  ครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวัดผลและการสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 เพื่อพัฒนาศักยภาพครูด้านการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและการประเมินผลการเรียน  ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  ระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน  2564  ณ ห้องประชุม โรงแรมเคเอ็ม กว๊านพะเยา โดยมีนางมีนา  กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว…