วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

11 เม.ย.2565 กิจกรรม 5 ส. กศน.อำเภอเชียงม่วน

            วันจันทร์ ที่ 11เมษายน 2565 เวลา 13.30  น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้ครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดทำกิจกรรม  5  ส. ระหว่างวันที่  11-12  เมษายน 2565 ในบริเวณอาคาร กศน.อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…