วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

 28 มี.ค. 2565 ร่วมพิธีเปิด ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วน…

     วันจันทร์  ที่  28  มีนาคม 2565 เวลา  14.00 น.  นางสมหญิง   แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ   กศน.อำเภอเชียงม่วน      และตัวแทนบุคลากรในสังกัด    ร่วมพิธีเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วนโดยมี  ว่าที่ร้อยโท บำรุง  คำไว  นายอำเภอเชียงม่วน   เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วน     พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน   เยี่ยมชมฐานเรียนรู้   จำนวน  2  ฐานประกอบด้วย ฐานตีมีด และฐานจักสาน  ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านป่าแขม  หมู่ที่  4  ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

      ในการนี้   นายขจร   มูลศรี   ประธานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วน   เป็นผู้กล่าวรายงาน และนำจิตอาสากล่าวคำปฏิญาณของผู้นำจิตอาสา พร้อมทั้งกล่าวคำปณิธานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน และมีหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันตำบลบ้านมาง และจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลบ้านมาง  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วน…