วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

29 ตุลาคม 2564 โครงการ อบรม ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

         วันศุกร์ ที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  พร้อมด้วย นายพิภพ  ทรายคำ  ครู  กศน.ตำบลบ้านมาง เข้ารับการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  โครงการลูกเสือจิตอาสา  พระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 3 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา…