วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

โครงการ พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนการสอน และจัดทำสื่อการสอนออนไลน์ ผ่าน Google Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

           วันอังคาร  ที่ 12 ตุลาคม 2564 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วนเป็นประธานการเปิดอบรม  โครงการ พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนการสอน และจัดทำสื่อการสอนออนไลน์ ผ่าน Google Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ระหว่างวันที่ 12 ,14-15  กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงม่วน  หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน   อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา มีครูและบุคลากร  กศน.อำเภอเชียงม่วน เข้ารับการอบรม จำนวน  13 คน