วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์การเรียนรู้ พลังงานอาหารและน้ำ :หลุมพิทักษ์โลก

วันอังคาร ที่  20  กรกฎาคม  2564  เวลา  14.30  น.  นางสมหญิง   แย้มยิ้ม   ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมตัวแทนคณะครูในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์การเรียนรู้ พลังงานอาหารและน้ำ :หลุมพิทักษ์โลก ณ กศน.ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมี พ.อ.เจนณรงค์ ขำฉา รอง ผอ.รมน.จ.พะเยา (ฝ่ายทหาร) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้มอบโมเดลหลุมพิทักษ์โลกให้กับ กศน.ตำบลบ้านมาง และได้ร่วมจัดทำหลุมพิทักษ์โลก เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ พลังงานอาหารและน้ำ : หลุมพิทักษ์โลก และได้จัดตั้งให้ กศน.ตำบลบ้านมางเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ในเรื่องดังกล่าวของอำเภอเชียงม่วนต่อไป…