วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ว PA

           วันพฤหัสบดี  ที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นางภานิษา   เชื้อเมืองพาน  ตำแหน่ง  ครู  และนางณัฐกฤตา   นาละต๊ะ  ตำแหน่ง ครู  ผู้ช่วยเข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ     ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ว PA  ระหว่างวันที่  18 – 19 พฤศจิกายน  2564 ณ โรงแรม เอ็ม บูทีก รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา   สำนักงาน  กศน.จังหวัดพะเยา  จำนวน  19 ราย เข้าร่วมโครงการ  และได้รับเกียรติจาก  นายวัลลภ   ไม้จำปา   ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย   เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว  นอกจากนั้น ยังได้รับเกียรติจาก  นายประเสริฐ หอมดี อดีตผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมการอบรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู    และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ว PA  และได้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดเอาไว้ ดำเนินการโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา…