วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

30 สิงหาคม 2564 โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง ประจำปีงบประมาณ 2564 (รุ่นที่ 2)

       วันจันทร์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา  09.00 น.  นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ในโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.  2564 รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข โดยได้จัดอบรมระหว่างวันที่  17 – 30  สิงหาคม 2564ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน มีผู้จบหลักสูตร จำนวน 20 คน  และได้มอบสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุให้ผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละตำบล ตำบลละ 1 ชุด  จำนวน 3 ชุด…