วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

15 กันยายน 2564 โครงการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล

          วันพุธ ที่ 15 เดือน กันยายน 2564 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วนเป็นประธานเปิด      โครงการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy และ หลักสูตรการค้าออนไลน์  โดยจัดอบรมในระหว่างวันที่ 15 -16 กันยายน 2564  ณ  อาคารอเนกประสงค์วัดบ้านสระ หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา   โดยมีคณะครู  กศน.อำเภอเชียงม่วน   ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้   มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน  25 คน โดยมีนายปิติพล วงศ์กะโซ่ และนายไชยพจน์  สมภาร  เป็นผู้ประสานงาน…