วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเขียน วิเคราะห์โครงการ และประเมินโครงการ 1 มีนาคม 2564

วันจันทร์ ที่  1  มีนาคม  2564 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยข้าราชการครู  ครู  กศน.ตำบล และ ครูอาสาสมัครฯ   เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเขียน   วิเคราะห์โครงการ  และประเมินโครงการ   รุ่นที่  1 ระหว่างวันที่  1 – 2  มีนาคม 2564  โดยมีนางมีนา   กิติชานนท์    ผู้อำนวยการ  สำนักงาน   กศน.จังหวัดพะเยา   เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าวซึ่งมี     ดร.สุรีวัลย์     ลิ้มพิพัฒนกุล      ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียนสำนักงาน กศน. เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการฯ  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารเรียนรวมกศน.เมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา