วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

30 สิงหาคม 2564 โครงการคลังความรู้ กศน.เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2564 “หลักสูตร การสร้างเว็บข้อมูลความรู้ชุมชน”

      วันจันทร์  ที่ 30  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  มอบหมายให้  นางนงนภัส สมภาร  ครู กศน.ตำบลเชียงม่วน นายอุดร  คำบุญเรือง ครู กศน.ตำบลบ้านมาง  และนางสาวรัตน์ชณี  สาใจ  ครู  กศน.ตำบลสระ  เข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลากร ในหลักสูตร “การสร้างเว็บข้อมูลความรู้ชุมชน” ด้วยระบบออนไลน์  ภายใต้โครงการคลังความรู้ กศน.เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Thailand Knowledge Portal : TKP) ปีงบประมาณ 2564  ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่  10 กันยายน 2564 จัดโดย… สำนักงาน กศน.