วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการอาสายุวกาชาดหลักสูตร พื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 5414 / พย.54 กศน.อำเภอปง

วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน  พร้อมด้วย นางภานิษา เชื้อเมืองพาน ครู คศ.1 และนายปิติพล วงศ์กะโซ่ ครูอาสาฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะวิทยากรยุวกาชาด กศน.อำเภอปง  ในโครงการ 99  สู่ 100 ปี ต่อยอด การอบรมอาสายุวกาซาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่  5414/พย.54  ซึ่งจัดอบรมในระหว่างวันที่ 8 – 9 เมษายน   2564  ณ บ้านสวนศรัณย์ หมู่ที่  6  ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา